Rodzinne tradycje. Jak zachęcać do ich pielęgnowania?

W natłoku codziennych zajęć niektóre zachowania i zwyczaje przekazywane od pokoleń zanikają. Przygotowując tradycyjne dania dorosła osoba w pośpiechu wykonuje wszystkie czynności sama, nie angażując w to młodszego pokolenia. Taka obojętność to droga do zgubienia rodzinnej historii, jej dziedzictwa. Jak dbać o to, aby tradycje zostały zachowane?

Świadomi rodzice

Podejście starszego pokolenia jest kluczowe dla nastawienia dzieci. Jeśli rodzice i dziadkowie chętnie przekazują tradycje młodszym, oni sami wykażą zainteresowanie. Angażowanie dzieci w przygotowywanie świątecznych potraw to dobry sposób, by bezpośrednio nauczyć ich o rodzinnych zwyczajach. Sama wspólna praca stanie się zwyczajem, który młodzi chętnie przekażą kiedyś swojemu potomstwu. Starsze pokolenia powinny pamiętać o nawykach pielęgnowanych przez przodków i je kultywować, nawet jeśli w natłoku współczesności nie zawsze mają na to ochotę. To, co sami znają i uważają za cenne ale nie czego nie kontynuują ze względu na swoją wygodę, w końcu zaniknie.

Dodać emocji przeszłości

Przekazywanie tradycji nie powinno opierać się wyłącznie na suchej nauce zwyczajów. Aby dodać historii barw warto zorganizować wieczór z całą rodziną, podczas którego starsi przy pomocy albumów przekażą młodszym historie ich dziadków i pradziadków, rodzinne anegdoty i źródła danych zwyczajów. Nauka tradycji powinna być wypełniona sensem, znaczeniami. Rodzina powinna się upewnić, że dzieci znają nie tylko same tradycje, ale i rozumieją ich symbolikę.