Niedosłuch – wstydliwy problem?

niedosłuch

Objawy niedosłuchu możemy właściwie zauważyć sami w bardzo prosty sposób i co warto podkreślić, nie zawsze aparaty słuchowe są konieczne do tego, by ten problem zniwelować. Mamy niedosłuch, jeśli inne osoby zwracają nam uwagę, że radio czy telewizor gra zbyt głośno, ale też gdy nie słyszymy dokładnie rozmowy telefonicznej, a w trakcie normalnej rozmowy wsłuchujemy się w słowa i często prosimy o powtórzenie pytań czy jakiejś wypowiedzi. Również mamy problem, gdy nie potrafimy rozpoznać wysokich dźwięków. Stwierdzenie niedosłuchu i jego wielkości można dokonać poprzez badanie audiometryczne, podczas którego stwierdzany jest poziom progowy słyszalnych dźwięków i tak:

  • 20 – 40 dB jest to mały niedosłuch;
  • 41-65 dB średni;
  • 66-90 dB duży;
  • powyżej 90 dB głęboki.

Niedosłuch – rodzaje

Niedosłuch występuje w jednej z czterech podstawowych form:

  • niedosłuch przewodzeniowy – wynika z uszkodzenia tej części aparatu słuchowego, który odpowiada za przewodzenie dźwięków. Występuje w uchu zewnętrznym lub środkowym;
  • niedosłuch czuciowo-nerwowy – choroba idiopatyczna, której powodem jest nagłe niedokrwienie;
  • niedosłuch odbiorczy – wynika z uszkodzenia ucha wewnętrznego;
  • niedosłuch mieszany – wynika z uszkodzenia zarówno ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego.

Inny podział niedosłuchu dzieli tę przypadłość na:

  • niedosłuch jednostronny – gdy dotyczy tylko jednego ucha;
  • niedosłuch obustronny – gdy dotyczy obu uszu.