Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?

Jednym z większych problemów, jakie występują we współczesnych rodzinach, to kwestia wychowania dzieci. Duże grono rodziców wychodzi z błędnego założenia, że skoro dziecko jest na tyle duże, by rozumieć niektóre rzeczy, to powinno być odpowiedzialne samo z siebie. Niestety nie działa to w ten sposób, gdyż dziecko odpowiedzialności musi się nauczyć.

Ogromną wagę przykłada się tu do rodziców dziecka, jako do głównego wzorca, z którego czerpie. Jeśli rodzice pokazują swoim zachowaniem, że są odpowiedzialni i tym samym tłumaczą dziecku, czemu czegoś nie robią lub jak sprawiają, że wychodzi im to czy tamto. Dziecko ucząc się na wzorcu rodzica, rozumie, dlaczego musi postępować zgodnie z pewnymi zasadami.

Duże znaczenie w nauczaniu odpowiedzialności ma również konsekwencja poczynań rodzica. Jeśli obieca dziecku, że za karę nie włączy mu bajki, to nie może ulec po chwili. Zwłaszcza jeśli dotyczy to karania za konkretny czyn. Dziecko uczy się wówczas, że nie może robić, czego chce, gdyż będzie musiało się liczyć z konsekwencjami.