Życie współczesnej rodziny

Codzienny pęd życia, mijanie się w biegu. Przygotowanie do pracy, szkoły, zajęć dodatkowych pochłania tyle czasu i energii, że często rodzina nie ma dla siebie czasu.

Problemy współczesnej rodziny

Do głównych problemów współczesnej rodziny można zaliczyć

– brak czasu

– zaburzona komunikacja (brak wspólnego porozumienia)

– brak wspólnych pasji

– osamotnienie

– zmęczenie

– rozbicie rodziny

Brak czasu sprawia, że rodzina nie komunikuje się ze sobą tak jak powinna. Wymienianie zdawkowych informacji i planów to nie do końca to co powinno stanowić rozmowę. W każdej rodzinie mimo braku czasu powinien się znaleźć moment w ciągu dnia gdy domownicy mogą ze sobą szczerze porozmawiać, opowiedzieć o swoim dniu w pracy czy szkole, co ich spotkało. Jeśli borykają się z jakimiś problemami doradzić się co zrobić. Zaburzenie komunikacji w rodzinie prowadzi do oddalenia się członków rodziny. Niekorzystny wpływ tych dwóch problemów sprawia, że każda osoba mieszkająca w takiej rodzinie zaczyna czuć się samotna. Zaczyna się oddalać od pozostałych i nie szuka już oparcia w rodzinie, często gdy nie wyłapie się odpowiedniego momentu na zawrócenie z tej drogi starsze dzieci popadają w alkoholizm i złe towarzystwo. Próbują tym odreagować sytuację w domu. Prowadzi to do narastających konfliktów i w niektórych przypadkach kończy się nawet rozpadem rodziny.

Walka o wspólne dobro

Pomimo trudności jakie stawiają przed rodziną współczesne czasy warto o nią walczyć. Jeśli w odpowiednim momencie zawróci się ze złej drogi jest szansa na ponowne dobre relacje w rodzinie. Warto przeanalizować swoje postępowanie wobec bliskich i skupić się na ich potrzebach, a przede wszystkim rozmawiać. Rozmowa pozwala na zrozumienie uczuć drugiej osoby, pozwala też na nowo odzyskać więź między domownikami.