Rodzina szczęśliwa na trzech polach

 

Prawdopodobnie każda osoba, zakładając rodzinę, ma nadzieję na życie szczęśliwsze niż w pojedynkę. Jest to jednak zadanie niełatwe, o czym świadczy choćby wysoki odsetek rozwodów. Jak można temu zaradzić?

Zadania rodziny

Uważa się, że rodzina pełni trzy podstawowe funkcje:

  • prokreacyjną,
  • wychowawczą,
  • ekonomiczną.

Funkcja prokreacyjna

Prawidłowa realizacja tego zadania to zaspokojenie zarówno potrzeb seksualnych małżonków, jak i potrzeby posiadania potomstwa.

Funkcja wychowawcza

Celem powinno być wychowanie dzieci na osoby samodzielne i przystosowane do życia w społeczeństwie.

Funkcja ekonomiczna

Idealna jest sytuacja, gdy rodzina może zapewnić sobie środki wystarczające nie tylko na życie codzienne, ale także pozwalające na realizację życiowych aspiracji.

Rodzinne sprzężenie zwrotne

Powyższe aspekty wpływają na siebie wzajemnie na zasadzie sprzężenia zwrotnego, które może okazać się pozytywne lub negatywne.

Pozytywne sprzężenie zwrotne

Przykładem jest sytuacja, gdy odpowiednio realizowana funkcja prokreacyjna (satysfakcja z życia seksualnego) umacnia więzi między małżonkami oraz zapewnia im dobre samopoczucie psychiczne. To z kolei sprawia, że lepiej radzą sobie oni w niełatwym i stresującym procesie wychowania dzieci (funkcja wychowawcza). Dzięki komfortowi emocjonalnemu są także wydajniejsi w pracy i zarabiają więcej pieniędzy (funkcja ekonomiczna). Wyższe zarobki pozwalają stworzyć jeszcze lepsze warunki dla potomstwa, a także jeszcze bardziej poprawić komfort psychiczny.

Negatywne sprzężenie zwrotne

Za przykład niech posłuży sytuacja, gdy niedostateczne środki finansowe (funkcja ekonomiczna) powodują przewlekły stres, prowadzący do napięć między małżonkami i w efekcie pogorszenie ich życia seksualnego (funkcja prokreacyjna). Z kolei braki w tej sferze pogłębiają dyskomfort psychiczny. Swoje złe samopoczucie rodzice przenoszą na dzieci, powodując trudności w relacjach z nimi (funkcja wychowawcza).

Rodzina szczęśliwa na trzech polach

Powyższe przykłady pokazują, że aby skutecznie dążyć do szczęścia w życiu rodzinnym, niezbędne jest zadbanie o wszystkie trzy pola funkcjonowania rodziny.