Jak uczyć się razem z dzieckiem?

Nie ulega wątpliwości, że aspekt edukacji jest jednym z najczęściej powielanych tematów przez młodych rodziców. Jest to bardzo skomplikowane i złożone zagadnienie, do którego trzeba podejść z rozsądkiem i pewnym długoterminowym planem. Dużym błędem, który popełniają młodzi rodzice, jest brak konsekwencji w podejściu do nauki dziecka. Warto założyć sobie już na początku szkoły pewne ramy, których dziecko będzie musiało się trzymać, jeśli chodzi o naukę i odrabianie prac domowych.

Warto od samego początku konsekwentnie egzekwować regularnego odrabiania prac domowych o określonych godzinach, a najlepiej samemu siadać z dzieckiem i pomagać mu w miarę możliwości. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy przynajmniej sprawdzać pracę domowe tak, by dziecko wiedziało, że będzie skontrolowane. Wyrobi to nawyk samodyscypliny i zmusi dziecko do lepszej organizacji czasu. Zaniedbując ten aspekt na samym początku, może okazać się, że później trudno będzie o zmianę nawyków i nauczenie dziecka dyscypliny.