dla kogo karta dużej rodziny

Dla kogo jest Karta Dużej Rodziny? Jak ją uzyskać?

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest programem rabatowym skierowanym do rodzin wielodzietnych, który oferuje różnorodne zniżki i korzyści zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. W tym artykule przyjrzymy się, komu przysługuje Karta Dużej Rodziny, jakie korzyści oferuje oraz jak można ją uzyskać.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, które spełniają określone kryteria. Aby ubiegać się o kartę, rodzina musi wychowywać co najmniej trójkę dzieci. Szczegółowe warunki są następujące:

  1. Dzieci do ukończenia 18 roku życia: Karta przysługuje dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 18 lat.
  2. Dzieci do ukończenia 25 roku życia: Jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej lub wyższej, karta przysługuje mu do ukończenia 25 roku życia.
  3. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: W przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych.

Ponadto Karta Dużej Rodziny przysługuje zarówno rodzicom biologicznym, jak i rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. Prawo do posiadania karty nie przysługuje jednak rodzicom, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Korzyści z posiadania Karty Dużej Rodziny

Posiadanie Karty Dużej Rodziny wiąże się z wieloma korzyściami i zniżkami. Program oferuje zniżki na różne produkty i usługi, co pozwala na znaczące oszczędności w codziennym życiu rodzinnym. Oto niektóre z korzyści:

Zniżki na zakupy: Posiadacze karty mogą korzystać z rabatów w wielu sklepach i punktach usługowych. Zniżki mogą wynosić od 5% do 10% na wybrane produkty i usługi.

Ulgi komunikacyjne: Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne. Dodatkowo, posiadacze karty mogą korzystać z ulg na bilety komunikacji miejskiej w niektórych miastach.

Zniżki na bilety do instytucji kulturalnych i rekreacyjnych: Rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek na bilety do muzeów, teatrów, parków rozrywki, zoo i innych instytucji kulturalnych oraz rekreacyjnych.

Ulgi paszportowe: Rodzice mogą skorzystać z 50% ulgi na opłatę za paszport, a dzieci z 75% ulgi.

Zniżki na paliwo i usługi telekomunikacyjne: Niektóre stacje benzynowe oraz operatorzy telekomunikacyjni oferują zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Lepsze warunki finansowe: Posiadacze karty mogą korzystać z lepszych warunków kont bankowych, kredytów oraz polis ubezpieczeniowych, w tym OC i AC.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu gminy lub miasta. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie. Oto kroki, które należy podjąć, aby uzyskać kartę:

  1. Wypełnienie wniosku: Wniosek można znaleźć na stronie rządowej lub bezpośrednio w urzędzie. Należy go dokładnie wypełnić, podając wszystkie wymagane informacje.
  2. Złożenie dodatkowych dokumentów: W zależności od sytuacji rodzinnej, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak akty urodzenia dzieci, dowody osobiste, paszporty, orzeczenia o niepełnosprawności, akty małżeństwa, postanowienia sądowe itp.
  3. Złożenie wniosku: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie.
  4. Oczekiwanie na wydanie karty: Karta Dużej Rodziny jest wydawana za darmo, a jej duplikat wiąże się z kosztem 9,56 zł. Czas oczekiwania na wydanie karty może się różnić w zależności od urzędu.
  5. Odbiór karty: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, karta zostanie wydana i można ją odebrać w urzędzie lub otrzymać pocztą.

Karta Dużej Rodziny jest ważna przez różne okresy w zależności od statusu posiadacza. Dla rodziców karta jest ważna przez całe życie, dla dzieci do ukończenia 18 roku życia, a dla uczących się dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności karta jest ważna przez cały okres obowiązywania orzeczenia.

Podsumowanie

Karta Dużej Rodziny to cenne narzędzie wspierające rodziny wielodzietne w Polsce. Dzięki niej rodziny mogą korzystać z licznych zniżek i ulg, co znacząco pomaga w codziennym życiu i obniża koszty utrzymania. Aby uzyskać kartę, należy spełnić określone kryteria i złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Dzięki Karcie Dużej Rodziny, życie rodzin wielodzietnych staje się łatwiejsze i bardziej komfortowe.