Czym zajmuje się psychoonkologia?

Psychoonkologia jest to dość młoda nauka, za której początki uznaje się rok 1984, czyli powstanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Za podstawowe cele psychonkologii uznaje się: edukację onkogoliczną, profilaktykę raka, a także towarzyszenie osobom zmagającym się z nowotworem i najbliższej rodzinie w przejściu przez chorobę. Dzięki nauce tej powstało ponadto zupełnie nowe i unikatowe standardy opieki nad pacjentami zmagającymi się z nowotworami.

Nie ulega wątpliwości, że osoby zmagające się z rakiem już na etapie diagnozy mogą doznać sporego obciążenia psychicznego. Psychoonkolog warszawa jest osobą, która udziela wsparcia terapeutycznego, p[pomaga znaleźć najwłaściwsze sposoby radzenia sobie ze stresem i silnymi emocjami, a także znacznie poważniejszymi dolegliwościami i zaburzeniami, które powstały w wyniku walki z nowotworem.

Praca psychoonkologa zaczyna się już na etapie nawiązania z chorym kontaktu i próby zbudowania relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Chodzi przede wszystkim o to, by pacjent zdał sobie sprawę, iż lekarz ten jest osobną, do której w każdym momencie może zwrócić się o pomoc czy wsparcie. Zwykle rozmowy takie mają charakter indywidualny. 

Pscyhoonkolog – wizyta ze skierowaniem czy bez?

Należy mieć na uwadze fakt, iż w ramach NFZ konieczne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Wsparcia psychoonkologa można również z powodzeniem szukać z pomocą i wsparciem ogólnopolskich organizacji pozarządowych pomagających chorym ontologicznie lub lokalnym fundacjom czy stowarzyszeniom.